logotyp
Login

Projekty, granty

Granty a projekty ve školním  roce 2022/23

Již mnoho let se snažíme získat finanční prostředky prostřednictvím různých grantů. Buď jsme sami žadatelé, nebo se zapojujeme do projektů, které pro nás realizují jiné subjekty.

Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I

Zapojili jsme se do projektu, který organizuje Střední škola technická a obchodní Dačice. Skupina našich žáků se účastnila projektových dnů, které probíhaly na ISŠT Dačice, kde se seznámili s vybavením pracovišť školy a sami si zde i vyzkoušeli práci se dřevem a dalšími materiály. Na závěrečném setkání škol účastnících se projektu představili svůj výrobek – letadlo.

PRUSA RESEARCH – 3D tiskárna

Firma PRUSA RESEARCH zapůjčila na základě smlouvy 3D tiskárnu Original Prusa MINI. Účelem této výpůjčky je využití 3D tiskárny při výuce. Jestliže škola zpracuje projekt, kde prakticky budou žáci využívat 3D tiskárnu, tak po té firma převede 3D tiskárnu do vlastnictví školy.
https://www.printables.com/cs/education/229012-hlavolam

Mléko do škol - Již tradičně jsme se účastnili projektu Mléko do škol. Ceny mléčných výrobků jsou dotovány z prostředků ČR a EU. Výrobky nám dodává firma Laktea. V letošním školním roce všichni žáci dostávali jedenkrát týdně zdarma neochucené mléko a mohli si ještě dokupovat dotované mléko v ostaních dnech. Firma Laktea také připravila ochutnávku mléčných výrobků.

Ovoce a zelenina do škol
Škola je zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol, žáci celé školy dostávají zdarma jednou týdně ovoce, nebo zeleninu. Projekt je podpořen z financí ČR a EU. Zboží nám dodává firma Bovys, která letos pro všechny třídy připravila také ochutnávky exotického ovoce.

Granty Jihočeského kraje

Granty Jihočeského kraje
Jčk – Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a cílená podpora EVVO ve školách -  O přírodě v přírodě
Záměrem je umožnit žákům praktické poznávání přírody a vztahů v přírodě. Projekt obsahuje 2 vícedenní pobytové terénní exkurze za poznáváním Jihočeského kraje - Slepičích hor a Třeboňska. Děti budou přírodu a vztahy v přírodě poznávat prakticky, při řešení problémů budou spolupracovat a tím posilovat kladné mezilidské vztahy v kolektivu třídy. Během exkurzí budou pořizovat fotografie přírody a přírodnin. Z nejlepších fotografií si každý sestaví vlastní kalendář. Aktivitami projektu budou 2 přírodovědné pobytové terénní exkurze. 31.5.-2.6.2022 žáci 8.třídy (16 žáků) se zúčastní programů: Rybník jako dům, Záchranná stanice pro volně žijící živočichy Třeboň a Třeboňská přírodní učebna, Písečnou pláží do ledových dob a navštíví Dům přírody v Třeboni. 20.-22.9.2022 žáci 6.třídy a Ekotým (27 žáků) se zúčastní exkurze do Slepičích hor. Během pobytu absolvují programy Lesní divočina a Jak si voda hraje s kameny. Projdou Slepičí hory, kde řada aktivit bude směřovat na poznávání lesa a geocasching. Navštíví údolí říčky Černé, prožitkem budou získávat znalosti o neživé přírodě. V závěrečné opakovací hře získají poklad. Exkurze se zúčastní také 10 žáků Ekotýmu, kteří část pobytu budou připravovat program projektu Ekoškola na školní rok 2022/23.  Celkové náklady na projekt jsou 46 5710,- Kč, z toho získaná dotace je ve výši 41 910,- Kč.
Jčk – Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a cílená podpora EVVO ve školách - Žákovský průzkum bezobratlých živočichů údolí Struha
Projekt navazuje na předchozí žákovské průzkumy z let 2007 a 2008, kde žáci sledovali abiotické faktory a fytocenózu v okolí potoka Struha u Kunžaku. Těžištěm současného projektu je terénní práce žáků druhého stupně základní školy. Projekt bude zahájen přípravou terénního průzkumu, žáci se rozdělí do pracovních týmů, seznámí se s lokalitou a s výsledky již provedených výzkumů. Budou se učit pracovat s určovacími pomůckami (klíče, BioLib) a s pomůckami, které budou používat v terénu (exhaustor, binokulární lupa, lupa na mobilní telefon, kapesní mikroskopy, atd.). V průběhu terénních prací v místní lokalitě budou zjišťovat výskyt jednotlivých druhů (skupin) bezobratlých několikrát v průběhu roku a v různých typech prostředí. Naučí se podle typických znaků organismy určovat, fotograficky je zdokumentují a následně je vypustí zpět do přírody. Jeden ze členů týmu bude provádět písemnou dokumentaci veškerých aktivit, zaznamená abiotické faktory a podmínky lokality. Následně týmy vyhodnotí zjištěná pozorování ve formě písemné závěrečné práce, vypracují grafické vyhodnocení zjištěných dat, porovnání se zdroji a zhodnotí data v souvislosti s ekologickými podmínkami biotopu. Týmy budou výsledky prezentovat v rámci školy, na webu, na shromáždění školního Ekotýmu, připraví výstavu vlastních fotografií a dat v rámci akcí obce. Sepíší článek do tiskového periodika obce Kunžak, zjištěná data poskytnou do celostátního mapování druhů, s prezentací práce se zúčastní Žákovské ekologické konference v Českých Budějovicích. V následujících letech bude téma rozpracováno zejména formou porovnání zjištěných dat a změn údolí v čase (odlesnění vlivem kůrovcové kalamity, obnovení lesa, výkyvy počasí). Celkové náklady na projekt jsou 69 700,- Kč, z toho získaná dotace je ve výši 62 970,- Kč.

My v tom Jihočechy nenecháme I - škola obdržela dotaci pro žadatele z řad rodičů na projekt My v tom Jihočechy nenecháme ve výši 43 268,- Kč.

Člověk v tísni - Projekt 1Planet4All – Mladí chrání klima!

Název projektu: Výsadba starých ovocných odrůd do parku Sira Nicholase Wintona

Cílem projektu je vytvoření prostoru vzdělávajícího, připomínkového a zároveň přírodě blízkého, navazujícího plynule na okolní krajinu, využitelného dětmi i dospělými návštěvníky. Chceme zrealizovat další fázi projektu vybudování parku Sira Nicholase Wintona. Vybudovat prostor příjemný pro volnočasové aktivity, odpočinek, relaxaci v příjemném mikroklimatu s možností občerstvit se ovocem. Zároveň se žáci 9.třídy seznámí s problémem globálního oteplování a změnou klimatu, seznámí se s příčinami, důsledky změn klimatu, žáci budou přímo působit na změny krajiny výsadbou dřevin. Hlavní aktivity projektu: naplánování výsadby, výběr a objednání vhodných odrůd ovocných dřevin na základě doporučení zahradního architekta, který vytvořil seznam druhů. Odrůdy budou vybírány tak, aby splňovaly 2 požadavky: původní odrůdy a odolnost k méně kvalitní půdě (důsledek bývalé zavážky). Další aktivity: příprava pozemku před výsadbou a výsadba stromů a keřů, následná údržba (řez, zalévání, mulčování), komunikace se zástupci obce, školy, propagace (časopis obce, webové stránky školy a obce, nástěnky ve škole), spolupráce starších a mladších žáků školy a budování pozitivních vztahů mezi dětmi, budování kladného vztahu k přírodě a místnímu regionu. Žáci 9. třídy společně s mladšími spolužáky ze 6.třídy už na Den země dřeviny vysadili.  Výše grantu je 8000,- Kč.
Finačně podpořeno z prostředků EU.

Nadace Partnerství – Grantová výzva Sázíme pro budoucnost

Projekt: Park Sira Nicholase Wintona v Kunžaku – 2. etapa

Na projekt jsme získali 25 450,- Kč. Projekt zahrnuje realizaci výsadby části vytvářeného budoucího parku Sira Nicholase Wintona v Kunžaku na obecním pozemku, který byl v minulosti využíván jako skládka sutě. Park postupně budují žáci místní Základní školy Sira Nicholase Wintona ve spolupráci s Obcí Kunžak. V současné době je mírně svažitý pozemek zatravněn, v jeho středu vysadili žáci na jaře letošního roku řadu ovocných stromů a keřů. V rámci tohoto projektu bude vysazeno dalších 11 stromů a 1 keř, které pomohou zadržet vláhu na pozemku a poskytnou prostředí a plody pro živočichy. Výběr esteticky zajímavých odrůd zatraktivní horní část parku pro návštěvníky, stromy a jejich plody poskytnou životní prostředí a potravu živočichům. Druhová pestrost bude využitá v neposlední řadě ve výuce žáků školy a pobytu dětí z mateřské školy i pro širokou veřejnost.

Tento projekt byl vytvořen díky grantovému programu Nadace Partnerství, individuálním dárcům veřejné sbírky a partnerům iniciativy Sázíme budoucnost.

www.sazimebudoucnost.cz

AKTUALITY

NÁSTĚNKA

obrázek
JÍDELNÍČEK

8.6.
Hovězí vývar s kačenkami
Svíčková na smetaně, hovězí maso, houskové knedlíky
VOLBA 9. TŘÍDY
Meruňkový nápoj, voda s pomerančem
9.6.
Spišská polévka
Zapečené brambory se smetanou a s kuřecím masem, paprikový salát
Hruškový nápoj, voda, banán
12.6.
Hrachová polévka
VOLBA 9. TŘÍDY
Vepřové maso po myslivecku, bramborové špalíčky
Nápoj lesní jahoda, voda s citrónem, ovocné pyré
13.6.
Rajská polévka s nudlemi
VOLBA 9.TŘÍDY
Těstovinový salát s tuňákem, mrkvový salát se zelím
Jablečný nápoj, voda s mátou
14.6.
Mrkvový krém s krutony
Palačinky se zavařeninou VOLBA 9. TŘÍDY
Bílá káva, meruňkový nápoj, voda, jablko
15.6.
Kmínová polévka s vejcem
Rozlétnutý španělský ptáček, rýže
Pomerančový nápoj, voda s pomerančem
16.6.
Kapustová polévka s bramborem
Pštrosí vejce, bramborová kaše, salát z červené řepy
Mango nápoj, voda s meduňkou
Užitečné odkazy

http://www.kunzak.cz/
http://www.mskunzak.cz/
http://www.msmt.cz/
https://www.cermat.cz/
www.nicholaswinton.com
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home Základní škola Kunžak
Škola online

Created by © 2017 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy