Login

Projekty, granty

Granty a projekty ve školním  roce 2018/19

Již mnoho let se snažíme získat finanční prostředky prostřednictvím různých grantů. Buď jsme sami žadatelé, nebo se zapojujeme do projektů, které pro nás realizují jiné subjekty.

Jčk – Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a cílená podpora EVVO ve školách - Hlavním cílem projektu je zefektivnění a zatraktivnění ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty. K dosažení tohoto cíle využijeme nabídek organizací, které se zabývají EVVO pro žáky základních škol. Naše škola se nachází v okrajové části Jihočeského kraje a proto pro žáky 1. stupně uspořádáme 4 jednodenní programy v okolí obce Kunžak. Pro žáky 2. stupně 4 vícedenní pobytové terénní exkurze v zajímavých lokalitách Jihočeského kraje. Téma všech programů a exkurzí bude poznávání a ochrana přírody. Díky finanční podpoře se programy výrazně zlevní a stanou se dostupné pro většinu žáků školy. Žáci budou poznávat přírodu prakticky, názorně s prvky badatelství. Snažíme se tak budovat u nich pozitivní vztah k přírodě, místnímu regionu a obci, v které bydlí. Tyto programy jsou důležitým doplňkem výuky. Vzdělávací programy Louka, Les, Potok a rybník, Mokřad, Jindrova naučná stezka zajišťuje Občanské sdružení Hamerský potok Jindřichův Hradec. MEVPIS Vodňany zajišťuje vícedenní programy Vodní prostředí a život v něm. Český nadační fond pro vydru Třeboň zajišťuje vícedenní terénní exkurzi na Třeboňsku. Cassiopeia centrum ekologické a globální výchovy České Budějovice zajišťuje vícedenní terénní exkurzi do Novohradských hor. Získali jsme grant ve výši 49 600,- Kč.

Centrum Natura
Od ledna 2019 jsme se zapojili do projektu Centrum Natura, který organizuje Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. se se sídlem v Petrovicích u Karviné. Projekt Centrum Natura je zaměřen na vzájemné učení škol a pedagogů ve všech krajích ČR formou podpory škol jako center kolegiální podpory v tématu přírodovědné gramotnosti a badatelsky orientovaného vzdělávání žáků. Zapojení pedagogové budou prostřednictvím prezenčních setkávání, online setkávání a účastí na pravidelných projektových odpoledních vzájemně spolupracovat, sdílet své zkušenosti a předávat si příklady dobré praxi v oblasti podpory a rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků. Na naší škole vzniklo centrum kolegiální podpory, které bylo vybaveno čtyřmi vzdělávacími sadami senzorů pro experimentální výuku v oblasti přírodních věd Pasco, osmi vzdělávacími sadami senzorů a aktorů pro měření veličin Arduino, třemi programovatelnými robotickými stavebními sadami Lego Mindstorm a pěti výukovými stavebnicemi Gigo. Naše škola bude organizovat projektová setkání pro zájemce z okolních škol. Projektová odpoledne budou pro okolní školy otevřená neformální setkávání, kdy nad daným tématem a stanoveným cílem bude probíhat spolupráce, vzájemné vzdělávání a předávání zkušeností mezi pracovníky centra.
Setkání CKP

leden:  
https://www.youtube.com/watch?v=QOoBXycKWN8

únor:
https://www.youtube.com/watch?v=tAz1EjE8LeY


březen:
https://www.youtube.com/watch?v=T5XIfO0fNc4

duben:
https://www.youtube.com/watch?v=S-uD27pJ73Q

 

Spolupráce s Gymnáziem Dačice - projekt iRop

Od letošního školního roku gymnázium Dačice  využívá dvě nové jazykové laboratoře vybavené technologií Robotel pro výuku cizích jazyků. V rámci projektu iRop, z něhož byly učebny hrazeny, se škola zavázala ke sdílení zkušeností s těmito učebnami se žáky z okolních základních škol. Jednou z těch je i naše základní škola. Ve čtvrtek 4. dubna navštívily gymnázium 3 žákyně 8. třídy, aby na vlastní kůži zakusily výuku angličtiny v moderně vybavené jazykové laboratoři. Žáci si během dvou vyučovacích hodin vyzkoušeli práci se sluchátky a mikrofonem, dialogy ve dvojicích, které se různě obměňovaly a do nichž učitel mohl vstupovat prostřednictvím vlastního zařízení se sluchátky a mikrofonem, a řadu dalších aktivit: poslech, řešení anglických kvízů či nahrávání vlastního projevu, který si potom mohli studenti také poslechnout.

 


http://www.gymn-dacice.cz/article?id=1397

12. prosince 2018 naši žáci navštívili gymnázium Dačice, konal se zde Den otevřených dveří.

http://www.gymn-dacice.cz/article?id=1363  

Ve čtvrtek 6. června jsme se zúčastnili se třemi žákyněmi z 8. ročníku setkání žáků d partnerských základních škol na dačickém gymnáziu. Setkání proběhlo v učebnách cizích jazyků vybavených technologií Robotel v rámci projektu iRop. Připravená byla ukázka práce s rozšířenou realitou s využitím školních iPadů a hodina angličtiny na multimediálních zařízeních. Z množství aktivit, které software Robotel nabízí, si žáci tentokrát vyzkoušeli především mluvení – procvičování výslovnosti a nahrávání vlastního jazykového projevu. Seznámili se také s testováním prostřednictvím webové stránky Socrative.com, na níž vyplňovali prázdninový kvíz v anglickém jazyce.

http://www.gymn-dacice.cz/article?id=1420
.


Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I
Od září 2018 jsme se zapojili do projektu, který organizuje Střední škola technická a obchodní Dačice, skupina našich žáků jezdí dvakrát v měsíci do této školy, kde navštěvují technický kroužek a učí se pracovat s programem AutoCAD, s 3D tiskárnou a rozvíjí si tak zajímavou formou technické schopnosti a dovednosti

Mléko do škol -
Již tradičně jsme se účastnili projektu Mléko do škol. Ceny mléčných výrobků jsou dotovány z prostředků ČR a EU. Výrobky nám dodává firma Laktea. V letošním školním roce všichni žáci dostávali jedenkrát týdně zdarma neochucené mléko a mohli si ještě dokupovat dotované mléko v ostaních dnech. Firma Laktea také připravila ochutnávku mléčných výrobků.

Podpora výuky plavání v základních školách – MŠMT vypsalo grant na zajištění dopravy žáků na plavání, získali jsme grant ve výši 26 640,- Kč, tato částka pokryla celé náklady na podpravu do bazénu v Jindřichově Hradci.

Ovoce a zelenina do škol
Škola je zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol, žáci celé školy dostávají zdarma jednou týdně ovoce, nebo zeleninu. Projekt je podpořen z financí ČR a EU. Zboží nám dodává firma Bovys, která letos pro všechny třídy připravila také ochutnávky exotického ovoce.

Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti
V letošním školním roce učitelé školy pokračovali v účasti dvouletém projektu Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti, který organizuje sdružení TEREZA za finanční podpory MŠMT z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání. Na projektu spolupracují TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace a Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.  Tento projekt podporuje a rozvíjí pedagogy ZŠ a SŠ ze všech krajů, zaměřuje se na kolegiální podporu nejen v oblasti výuky přírodovědných předmětů, ale i na rozvoj mentorských dovedností. Účastní se ho 64 škol a zapojilo se přibližně 184 pedagogů. Projekt poskytne zkušeným pedagogům podporu, aby působili jako pedagogičtí lídři a interní mentoři na svých školách a v regionu. Učitelé společně připravují vyučovací hodiny a projekty, kdy využívají nových výukových metod (metoda clill, tandemová výuky, mentoring, mezipředmětové vztahy, párové vyučování). Letos jsme zorganizovali dvě otevřené akce – Pochod okolo Kunžaku ve spolupráci s členy mysliveckého sdružení a Den otevřených vrat do přírodní učebny. Vyučující připravili celoškolní projekt na téma výchova ke zdraví. Zopakovali jsme úspěšné aktivity z loňského roku: např. žáci 3. třídy navštívili místní zemědělské družstvo a pak vytvořili skupinové práce, kde prezentovali informace, které získali o chovu hospodářských zvířat. Další témata byla například: jak správně třídiit odpad, mineralogie, počasí v cizích jazycích, bezpečně do školy, pracovní postup – propojení českého jazyka a pracovní výchovy, elektrický proud, práce s mapou (dějepis a zeměpis), výroba hmyzích domečků (spolupráce 4. a 6. třídy). Tento projekt je velmi přínosný, vyučující si vyzkoušejí nové postupy, spolupracují spolu napříč celou školou, výuka je intenzivní a pro žáky zajímavá.

AKTUALITY

Změna cen obědů a poplatku v ŠD

Od 1. 9. 2019 dochází ke změně vyhlašek o ŠD a ŠJ. Zvyšuje se poplatek

NÁSTĚNKA

obrázek
JÍDELNÍČEK

17.6.
Pórková polévka
s kapáním
Zapečené brambory
se smetanou a s kuřecím masem,
červená řepa
Malinový nápoj, voda

18.6.
Drožďová polévka
Hovězí maso,
rajská omáčka,
houskové knedlíky
Ananasový nápoj,
voda s meduňkou

19.6.
Krémová rybí polévka
s krutony
Květákový mozeček,
brambory, okurkový salát
jablečný mošt,
voda s citrónem

20.6.
Rychlá polévka s vejcem
Krůtí guláš s fazolemi,
chléb
Brusinkový nápoj,
voda s mátou, müsli tyčinka

21.6.
Cibulová polévka
s bramborem
Moravský vrabec,
bramborové knedlíky, špenát
Hruškový nápoj, voda
Užitečné odkazy

http://www.kunzak.cz/
http://www.mskunzak.cz/
http://www.msmt.cz/
https://www.cermat.cz/
Home Základní škola Kunžak

Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy