logotyp

Soubory ke stažení

Učební plán

učební plánučební plán

Povinně zveřejňované informace

  1. I.                    Ředitelka školy Mgr. Eva Krafková, do funkce jmenovaná k 1.7.2009.
  2. II.                  Pravomoci a působnost ředitele školy jsou vymezeny zákonem 261/20004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. (§ 164,165,166)
  3. III.               Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy: Proti rozhodnutí se lze do 15 dnů od doručení odvolat u ředitele školy.
  4. IV.                Pracovníci určení k poskytování informací a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

a)        Eva Krafková, telefon 384 399 115, e-mail: zs-kunz@centrum.cz

b)       Dana Horázná, telefon 384 399 115, e-mail: zs-kunz@centrum.cz

  1. V.                  Postup při vyřizování stížnost, oznámení a podnětů:

a)        Ústní stížnosti , oznámení a podněty se přijímají v ředitelně školy každý pracovní den od 8.00 do 15.00h. Písemné sttížnosti se podávají na výše uvedenou adresu školy.

b)       O ústní stížnosti, kterou nelze vyřídit ihned při jejím podání, se sepíše záznam, který se po přečtení předloží stěžovateli k podpisu. Prošetřovánístížnosti bude prováděno bez průtahů, budou prošetřeny všechny body stížnosti.

c)        Stížnost, kterou není třeba prošetřovat, bude vyřízena do 10 dnů. Stížnost, kterou nelze vyřídit v této lhůtě, bude vyřízena do 30 dnů ode dne, kdy byla doručena.

d)       Příjem stížností, které nebyly podány ústně a nebyly doručeny osobně a které nelze vyřídit do 10 dnů, musí být do 5 dnů ode dne doručení potvrzen stěžovateli.

e)        Za vyřízenou se považuje stížnost, jakmile po jejím prošetření byla učiněna opatření potřebná k odstranění závad a stěžovatel o tom byl vyrozuměn.

  1. VI.                Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace:

a)        Ředitel poskytuje informace vztahující se se k působnosti školy (informací je faktický údaj, nikoli komentář nebo názor, výklad právního předpisu apod.) Ředitel nesmí poskytnout informaci, která vypovídá o osobnosti a soukromí fyzické osoby. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně nebo telefonicky), nebo písemně (osobně, poštou, elektronickou poštou nebo jiným způsobem).

b)       Ústní žádosti o poskytnutí informace se přijímají v ředitelně každý pracovní den od 8.00 do 15.00h. Písemné žádosti se podávají na výše uvedené adresy školy.

c)        Ústní žádost se vyřizuje ústně jen s výslovným souhlasem žadatele. není-li žádost vyřízen ústně, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu (včetně možnosti pořízení kopie) nebo na paměťovém médiu do 15 dnů od doručrní žádosti. Lhůtu pro poskytnutí informace lze prodloužit ze závažných důvodů. O prodloužení lhůty musí být žadatel informován.

d)       V případě, že požadovaná informace se nevztahuje k působnosti školy, žádost se odloží. Žadateli to ředitel školy sdělí s odůvodněním do 3 dnů. Dále se žádost odloží, jestliže z podání není zřejmé, komu je určeno nebo kdo jej činí. Je-li žádost nesrozumitelná, nebo je formulovaná příliš obecně, vyzve se žadatel do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neučiní-li tak do 30 dnů, bude žádost zamítnuta.

e)        Pokud ředitel školy žádosti byť i jen z části nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které zašle žadateli do vlastních rukou. Proti rozhodnutí se lze do 15 dnů od doručení odvolat u ředitele školy.

  1. VII.             Sazebník úhrad za poskytování informací:

a)        Ústní informace se poskytují zdarma.

b)       U písemných informací se účtuje poštovné na doručenku, jednostranná kopie dokumentu 1,- Kč za list, oboustranná kopie 2,-Kč za list.

c)        Pořízení technického nosiče (CD) 10,- Kč.

d)       Hodinová sazba za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací je 200,-Kč.

e)        Uvedené poplatky uhradí žadatel předem.

  1. VIII.           Výroční zprávy o činnosti školy, vlastní hodnocení školy a výroční zprávy o poskytování informací jsou přístuny v ředitelně školy.

AKTUALITY

NÁSTĚNKA

obrázek
JÍDELNÍČEK

17.3.
Drožďová polévka
Vepřové výpečky, červené zelí, bramborové knedlíky špekové
Zelený čaj, voda s citrónem
20.3.
Hovězí vývar s kapáním
Hovězí maso, fazolové lusky na smetaně, brambory
Švestkový nápoj, voda
21.3.
Mrkvový krém s krutony
Těstovinový salát s tuňákem, červená řepa,
Čaj vanilkový sen, voda s pomerančem, malinový jogurt
22.3.
Boršč
Krupicová kaše s čokoládou
Meruňkový nápoj, voda, banán
23.3.
Česneková polévka
Vepřové nudličky, rýže
Šípkový čaj, voda s citrónem
24.3.
Polévka s čočkou beluga
Holandský řízek, bramborová kaše, zeleninový salát
Punč, voda s pomerančem
Užitečné odkazy

http://www.kunzak.cz/
http://www.mskunzak.cz/
http://www.msmt.cz/
https://www.cermat.cz/
www.nicholaswinton.com
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home Základní škola Kunžak
Škola online

Created by © 2017 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy